Tagalog

Hanap

Sabado. Madalas ito ang araw ng pamamasyal, bonding time ng mga tao. May mga kaibigan ako pero kakaunti lang di ako yung tipo ng taong madaling humanap ng kaibigan. Suplada raw kasi ako. Na hindi naman totoo. Busy na lahat sila sa kanya-kanya nilang buhay.